Vavrinska monogram Andrea Vavrinska name

Rámcové podmienky

Úvodný rozhovor

Prvý rozhovor slúži na prvé spoznanie sa, na prediskutovanie Vašich osobných požiadaviek, prianí, predstáv a očakávaní od terapie. Ponúknem Vám pohľad na moju terapeutickú pracovnú metódu a základné myšlienky prístupu k liečbe na základe behaviorálneho prístupu. V tomto zmysle Vám úvodný rozhovor poskytne počiatočnú orientáciu pri rozhodovaní, či by ste mali záujem o ďalšiu spoluprácu a vedeli si predstaviť, že z nej budete mať úžitok.

Dĺžka a frekvencia

Celková dĺžka psychoterapie je individuálna, líši sa od prípadu k prípadu a veľmi závisí od Vašich individuálnych problémov ako aj od žiaduceho spoločne definovaného cieľa terapie. Spravidla sa odporúča frekvencia terapeutických stretnutí v týždenných intervaloch, aby sa zabezpečila určitá pravidelnosť terapeutického procesu a upevnenie účinkov terapie.

Cieľová skupina a prostredie

Moja terapeutická ponuka je zameraná na mladých dospelých, dospelých a starších ľudí v rámci individuálnych terapeutických sedení.

Cena

Cena za úvodný rozhovor a každú ďalšiu terapeutickú jednotku predstavuje 80 € (50 min). Platba sa vykoná buď v hotovosti alebo bankovým prevodom do 14 dní od prijatia faktúry. Na základe môjho statusu pod supervíziou nie je čiastočná úhrada nákladov zo zákonného zdravotného poistenia momentálne možná.
V prípade zmlúv so súkromnými zdravotnými poisťovňami je možné požiadať o čiastočnú až úplnú úhradu nákladov, v závislosti od výšky Vašej tarify.

Mlčanlivosť

Ako psychoterapeutka pod supervíziou podlieham zákonnej povinnosti mlčanlivosti v súlade s § 15 zákona o psychoterapii. Táto povinnosť sa týka všetkých informácií, ktoré mi boli zverené, a je v zásade platná bez obmedzení voči tretím stranám a inštitúciám, a to počas aj po ukončení psychoterapie.

Storno podmienky

Ak by ste nemohli prísť na dohodnutý termín, žiadam Vás o včasné zrušenie termínu, najmenej 24 hodín pred začiatkom terapie. V prípade krátkodobého zrušenia termínu Vás žiadam o pochopenie preto, že si musím účtovať poplatok v plnej výške.