Vavrinska monogram Andrea Vavrinska name

O mne

Mag. Andrea Vavrinska, Ph.D.

Psychoterapeutka pod supervíziou

 

O mne:
 • narodená v roku 1984 v Bratislave, v Slovenskej republike
 • návšteva Medzinárodnej nemeckej školy v Haagu v Holandsku
 • magisterský titul v odbore molekulárnej biológie na Viedenskej univerzite
 • PhD v odbore biomolekulárnej NMR spektroskopie v Bijvoet centre pre biomolekulárny výskum, Utrecht University, Holandsko
Psychoterapia – vzdelávanie:

Psychoterapeutické propedeutikum, Rakúska pracovná skupina pre skupinovú terapiu a skupinovú dynamiku (ÖAGG), Viedeň (2016–2017)

Od roku 2018 – špecializácia – kognitívno-behaviorálna terapia, Rakúska spoločnosť pre kognitívno-behaviorálnu terapiu (ÖGVT), Viedeň

Klinická prax v rámci vzdelávania:

Klinické oddelenie pre sociálnu psychiatriu, Psychosomatická klinika 6.B., Univerzitná klinika pre psychiatriu a psychoterapiu, Univerzitná nemocnica Viedeň  (október 2020 – december 2020)

Klinické oddelenie sociálnej psychiatrie, Oddelenie kognitívno-behaviorálnej terapie 5.B., Univerzitná klinika pre psychiatriu a psychoterapiu, Univerzitná nemocnica Viedeň (január 2020 – marec 2020)

Klinické oddelenie pre psychiatriu dospelých, Univerzitná klinika Tulln (máj 2017 – september 2017)

Súčasná činnosť:

Psychoterapeutka v procese vzdelávania pod supervíziou v súkromnej praxi vo Viedni.

Predchádzajúce pracovné pôsobiská:

Niekoľkoročné vedecké aktivity a výskumné pobyty v oblasti základného biomolekulárneho výskumu na nasledujúcich univerzitách a výskumných centrách:

 • Bijvoet Centre for Biomolecular Research, Utrecht University, Holansko
 • Swedish NMR Centre, University of Gothenburg, Švédsko
 • Stredoeurópsky technologický inštitút (CEITEC), Brno, ČR
 • Ústav organickej chemie a biochemie (IOCB), Akademie vied ČR, Praha, ČR
 • Oddelenie chromozómovej biológie, Max F. Perutz Laboratories, MFPL Viedeň
Členstvo:
 • Rakúska spoločnosť pre kognitívno-behaviorálnu terapiu (ÖGVT)
 • Rakúske spolkové združenie pre psychoterapiu (ÖBVP)
 • Nemecká spoločnosť pre kognitívno-behaviorálnu terapiu (DGVT)